مناطق تحت مدیریت

جهت دریافت اطلاعات هر منطقه بر روی آن کلیک کنید:

پارک ملی

مناطق حفاظت شده

پناهگاه های حیات وحش

آثار طبیعی ملی

مناطق شکار ممنوع
80  میلیون محیط بان برای توسعه پایدار ایران