اینفو و پویا نمایی

1402/6/19 یکشنبه
یکسال تلاش یگان حفاظت محیط زیست استان
1402/6/19 یکشنبه
یکسال تلاش معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی
1402/6/19 یکشنبه
یکسال تلاش معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی
1402/6/19 یکشنبه
یکسال تلاش معاونت محیط زیست انسانی
1402/6/19 یکشنبه
افتتاحیه پروژه های محیط زیستی استان خراسان رضوی توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
1402/6/19 یکشنبه
یکسال تلاش معاونت محیط زیست انسانی
1402/6/19 یکشنبه
حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی از لحاظ جایگاه در کشور
1402/6/19 یکشنبه
اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست استان در خصوص نجات ارس پلنگ باغ وحش مشهد
 
1402/6/19 یکشنبه
معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و منابع
1402/6/4 شنبه
پیگیری مباحث محیط زیستی استان با حضور مسئولین کشوری -4 شهریور ماه 1402
1402/6/4 شنبه
 دستاورد های دولت سیزدهم در اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی  - 4 شهریور ماه 1402
1401/12/27 شنبه اینفوگرافی سفر با پیوست زیست محیطی
1401/6/6 یکشنبه اینفوگرافی یکسال تلاش اداره حفاظت و مدیریت زیستگاهها و امور مناطق حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در دولت مردمی - هفته دولت 1401
1401/6/5 شنبه یک سال تلاش حوزه پشتیبانی و فنی مهندسی حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در دولت مردمی - هفته دولت 1401
1401/6/5 شنبه یک سال تلاش معاونت محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در دولت مردمی - هفته دولت 1401
1401/6/3 پنجشنبه یکسال تلاش حوزه یگان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی - هفته دولت سال 1401
1401/5/4 سه‌شنبه اینفوگرافی راه های جلوگیری از آتش سوزی -مرداد ماه 1401

 
1401/3/4 چهارشنبه اینفوگرافی روز جهانی زمین پاک - سال 1400
1400/12/2 دوشنبه اینفوگرافی حفاظت از تالاب ها - سال 1400
1400/12/2 دوشنبه اینفوگرافی راهکار های جلوگیری از شوری و افزایش بهره وری خاک - سال 1400
1 2 3 4
80  میلیون محیط بان برای توسعه پایدار ایران