154 ماه حبس مجازات شکارچیان قوچ وحشی در تربت جام

با رای قاطع قاضی پرونده، شکارچیان دو راس قوچ وحشی در عرصه های طبیعی تربت جام به مجموع ۱۵۴ ماه حبس ، ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی ، ضبط موتور سیکلت و سلاح گلوله زنی محکوم شدند.

با رای قاطع قاضی پرونده، شکارچیان دو راس قوچ وحشی در عرصه های طبیعی تربت جام به مجموع ۱۵۴ ماه حبس ، ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی ، ضبط موتور سیکلت و سلاح  گلوله زنی محکوم شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی  ، جواد دامن پاک در تشریح خبر فوق افزود : در پی دستگیری ۵ نفر متخلف که در منطقه شکار ممنوع مرزی اقدام به شکار دو راس قوچ وحشی نموده و توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست تربت جام دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده بودند ، در نهایت با ارائه مدارک و مستندات ،متخلفین مزبور با رای قاطع قاضی پرونده مواجه و محکوم شدند .

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تربت جام در ادامه گفت : براساس محتویات پرونده دو نفر از شکارچیان برای مشارکت و سه نفر نیز برای معاونت در شکار دو راس قوچ وحشی محاکمه شده و مجموعا به ۱۵۴ ماه حبس برای شکار غیرمجاز ، ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی برای حمل مهمات قاچاق ، ضبط موتور سیکلت مکشوفه به نفع دولت و ضبط سلاح گلوله زنی  محکوم شدند .

وی در پایان ضمن تقدیر از قاضی پرونده که در عین عدالت با قاطعیت با متخلفین محیط زیست برخورد کرده بیان داشت : متهمین بلحاظ ضرر و زیان وارده به محیط زیست نیز باید ۲۰۰ میلیون ریال به حساب خزانه واریز کنند.

بيشتر