دستگیری صیادان غیرمجازپرندگان وحشی در مشهد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد از دستگیری صیادان غیرمجازپرندگان وحشی درمنطقه خور جاده کلات باهمکاری پاسگاه انتظامی گوجگی خبرداد.
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد از دستگیری صیادان غیرمجازپرندگان وحشی درمنطقه خور جاده کلات باهمکاری پاسگاه انتظامی گوجگی خبرداد.
 مرتضی شیرزور افزود:مامورین یگان حفاظت محیط زیست مشهد طی گشت وکنترل حوزه استحفاظی شهرستان و دریافت گزارش ازسوی همیاران محیط زیست مبنی برصیدغیرمجاز کبک درارتفاعات روستای خور واقع در جاده کلات، موضوع را به اطلاع فرماندهی پاسگاه گوجگی رسیده بعد ازهماهنگی به دوگروه تقسیم شده پس از چند ساعت پیاده روی وجست جو و دوربین کشی 3نفرصیادی حرفه ای که درحال صید کبک بودند را دستگیر کردند.
وی ادامه داد:پس از بررسی از ناحیه آنها 4 قطعه کبک شکاری به همراه 4 قطعه کبک صیدشده و 2قطعه کبک تلف شده و 4 رشته دام مخصوص صید کبک کشف وتوقیف شد.
دربررسی های صورت گرفته مشخص شد یکی از صیادان چندی پیش درهمین منطقه دستگیر و پرونده وی در مرجع قضایی باز است.
متهمین به همراه اداوات مکشوفه وخودرو جهت تکمیل پرونده به پاسگاه انتظامی گوجگی  منتقل و به مرجع قضایی معرفی شدند و به دستور قاضی کشیک 2 نفر از صیادان روانه زندان وخودروی آنها نیز به پارکینگ منتقل شد.
بيشتر