تسهیل دسترسی محققان به مشخصات تنوع زیستی شناسایی شده در خراسان رضوی

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در آستانه روز تنوع زیستی از تنوع حیات در اكوسيستم هاي حيات بخش استان و وجود 435 گونه جانوري و گياهي شناسايي و ثبت شده در این خصوص خبرداد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در آستانه روز تنوع زیستی از تنوع حیات در اكوسيستم هاي حيات بخش استان و وجود  435 گونه جانوري و گياهي شناسايي و ثبت شده در این خصوص خبرداد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، تورج همتی افزود: شناسايي دقيق اين گونه ها در ارزيابي
ذخاير تنوع زيستي استان و مديريت حفاظت از آنها كاربرد فراواني دارد و بر همین اساس، جمع آوري نمونه هاي بيولوژيك گونه هاي مختلف، آماده ساز ي و نگهداري بلندمدت آن، ثبت ژنتيكي گونه هاي در معرض تهديد، در حال انقراض واستفاده از تكنيك هاي زيست فناوري براي حفظ، بقاء و مديريت گونه هاي جانوري و گياهي یک امر مهم و ضروریست که در قالب نمونه برداري در بانك ژن این اداره کل انجام می شود.

همتی افزود:باتوجه به پيشرفت چشمگير وخيره كننده علم بيوتكنولوژ ي درسال هاي اخير و دقت بسيار بالاي تكنيك هاي مولكولي مبتني بر تست DNA، مي توان  تنوع ز يستي و ژنتيكي را در جمعيت هاي حيات وحش به خوبي بررسي و به نتيجه گيري های مورد انتظار دست يافت.

وی  ضمن اشاره به اینکه نمونه هايي كه در چنين مجموعه هايي نگهدار ي مي شوند
به عنوان سندی معتبر برا ي انجام مطالعات زيست شناختي مورد استفاده قرار مي گيرند، گفت:در بانك ژن نمونه هاي گياهي و جانوري به نحوي بايد ثبت و نگهداري شوند كه بازيابي اطلاعات و دسترسي به نمونه ها به سادگي براي محقق امكان پذير باشد.

وی ادامه داد:اين مجموعه ها، منابع اطلاعاتي در مورد توز يع گياهان ، جانوران و تغييرات توزيع آنها در گذر زمان است و نمونه هايي كه در ا ين مجموعه نگهداري مي شوند به عنوان یک سند و پشتوانه براي مقالات و انتشارات تاكسونوميك محسوب مي شوند.

همتی در ادامه افزود:در راستای حفاظت مؤثر از تنوع زیستی استان، کارشناسان این اداره کل نسبت به تنظیم و انتشار کتاب اصول و روش‌های نمونه برداری از حیات وحش اهتمام کرده اند و به مناسبت روز تنوع زیستی و به منظور سهولت دستیابی محققان به این اطلاعات،  محتوای کتاب یاد شده به انضمام فهرست و مشخصات نمونه های موجود در بانک ژن این استان شامل گونه های گیاهی و جانوری شناسایی شده، در تار نمای این اداره کل در دسترس همگان قرار گرفته است.

 
بيشتر