افزایش جرایم شکار و صید 2 مرداد 98 جرائم نقدی شکار و صید گونه های جانوری ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت
 در جلسه اخیر شورای عالی محیط زیست که در عصر روز سه شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهور تشکیل شد، افزایش میزان جرائم نقدی قابل پرداخت بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار و صید غیر مجاز جانوران وحشی موضوع بند (چ) ماده ۳ قانون شکار و صید مطرح شده و به تصویب رسید.
بر اساس مصوبه جدید ضرر و زیان گونه هایی مانند قوچ و میش، کل و بز و آهو که هدف اصلی شکارچیان متخلف هستند و همچنین با هدف درامدزایی (گوشت فروشی) شکار می شوند به میزان ۱۰۰‎٪ یعنی رقم دویست میلیون ریال (بیست میلیون تومان) و سایر گونه ها به میزان ۵۰‎٪ افزایش یافته است.
لیست نهایی و ارقام دقیق ضرر و زیان گونه های جانوری پس از تایید شورای عالی محیط زیست، طی روزهای آینده از سوی دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست به منظور آگهی به روزنامه رسمی کشور ارسال خواهد شد و بر اساس ماده ۴ قانون شکار و صید، مصوبات شورای عالی محیط زیست بیست روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا است.

 
بيشتر
80  میلیون محیط بان برای توسعه پایدار ایران