حوزه مدیر کل
 
مدیر کل : تورج همتی

مسئول دفتر
 
         مهرداد مستانه اردبیلی
   داخلی : 2101 - 2102
   مستقیم : 38670400

  

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانیمعاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی

  

                                                                                     

                                                                                           علیرضا اندرواژ

                                                                                          داخلی : 2200


اداره حقوقی

 

    زکریا رستمیان

     داخلی  : 2210


 

   اداره امور اداری                                                                                                          

      

                                                                                                     

    علی اکبر نجفی ناوخی
    داخلی: 2220     

  اداره امور مالی

 


    مهدی کابلی

    داخلی : 2260اداره پشتیبانی و فنی مهندسی

           


    علی اکبر انصاری فرد

     داخلی : 2290
 


                                                                                                                               

  

معاونت فنی ( محیط زیست طبیعی ) معاونت فنی


 

                                                                                        داخلی : 2300اداره محیط زیست طبیعی 


   حسن خواجوی

   داخلی : 2351اداره نظارت بر امور حیات وحش

   بتول عابدی
   داخلی : 2410

 


 


 

معاونت نظارت و پایش ( محیط زیست انسانی ) 

معاونت  نظارت وپایش

                                                                                محمد عرفانی

                                                                               داخلی : 2400اداره محیط زیست انسانی

      


    زیبا معظمی فرد

     داخلی : 2340اداره امور آزمایشگاه ها

       


    فاطمه دوستی

    داخلی : 2420
اداره نظارت و پایش

     صادق زمانی

    داخلی : 2480

 ادارات مستقل ستادی
اداره حراست

      

  مهدی یزدان جو

   داخلی : 2140


اداره روابط عمومی

    


   لاله معصومیان

   داخلی : 2120اداره یگان حفاظت