پناهگاه های حیات وحش
1- پناهگاه حیات وحش شیر احمد - نقشه
2- پناهگاه حیات وحش حیدری - نقشه
3-پناهگاه حیات وحش دشت لاغری - نقشه