راهبرد مشارکت
1391/7/29 شنبه

پارک ملی تندوره        Tandooreh natural park

 تاریخچه :

پارک تندوره درسال 1347 بعنوان منطقه حفاظت شده تندوره قرق گردید در سال 1348 به پارک وحش تندوره و درسال1353 به پارک ملی و در سال 1361 به دو بخش ، پارک ملی و منطقه حفاظت شده تندوره تبدیل گردید .

 
مشخصات :

پارک ملی تندوره در 30 کیلومتری جنوب غربی شهرستان درگز قرار گرفته است مساحت پارک ملی 35540 هکتار می باشد بلندترین نقطه پارک، قله قنبرعلی با 2586 متر ارتفاع و پست ترین نقطه در دره چهلمیر900 متر ارتفاع دارد منطقه بین طولهای جغرافیایی 32/ 58 تا    56 / 58 شرقی و عرض شمالی 18 / 37 تا 37/ 37 واقع شده است . پارک تندوره بعلت قرارگرفتن بر روی ارتفاعات کپه داغ در جنوب و غرب ، تأثیرپذیر بودن از کویر قره قوم و جلگه پست درگز از سمت شمال دارای دو نوع آب و هوای متفاوت است قسمتهای جنوبی و غربی پارک بعلت وجود ارتفاعات بلند و تحت تأثیر توده های هوائی مدیترانه ای دارای آب و هوائی نسبتاً سرد و رطوبت بیشترو قسمتهای شمالی تحت تأثیر آب و هوای گرم وخشک کویر قره قوم و جلگه پست درگز دارای آب و هوائی نسبتاً گرم و رطوبت کمتر می باشد. منطقه دارای ساختاری کوهستانی با مورفولوژی نامنظم بوده و کوهها از سیمایی بهم ریخته برخوردار است در داخل پارک در ایامی که ریزشهای جوی وجود نداردمیتوان ازتنها راه ارتباطی داخل پارک که محیط بانی چهلمیر را به شکرآب وصل می کنداستفاده نمود.

پوشش گیاهی:

ازنظرپوشش گیاهی درمنطقه انواع گیاهان علفی، بوته ای، درختی و درختچه ای قابل مشاهده است که گونه های غالب آن ارس، گون، زرشک، کرکو، باریجه، انجیر، گردو، درمنه، گوجه وحشی، آلبالوی وحشی، شیرخشت، چوبک، بومادران، سریش، آویشن و بارهنگ می باشد.

 

حیات وحش:

حیات وحش منطقه قوچ و میش، کل وبز، پلنگ، گراز، گربه پالاس، گربه جنگلی، گرگ، روباه، شغال، تشی و پرندگان آن کبک، تیهو، کوکر، سار، زردپره، سهره، بلدرچین، لیل، چکاوک، قمری،کورکور، دلیجه، سارگپه، کرکس، هما، قرقی ، عقاب می باشد.

 

منابع آبی:

با توجه به وجود تعداد زیادی چشمه ، به دلیل آبدهی کم آنها مشکلاتی از نظرتامین آب وحوش درمنطقه وجود دارد که چشمه های چهلمیر، بید،رجبه، ادانه، قره نهه، مدخان، باش تپه، ایدلق، قره لوکه، کلاشک، توغی، تندوره، چرلاق، رف سو قابل ذکرمی باشد.

 

هدف از حفاظت:

با توجه به شرایط خاص تندوره (ارتفاعات کپه داغ) حفظ پوشش گیاهی منحصربفرد آن و حفاظت از تنوع جانوری درجهت تکثیرطبیعی وحوش از جمله قوچ و میش اوریال از اهداف حفاظت منطقه می باشد.
80  میلیون محیط بان برای توسعه پایدار ایران