مرکز بی خطرسازی زباله در شهرستان باخرز افتتاح شد

پس از چند سال ، تاسیسات و سیستم بی خطر ساز دستگاه اتوکلاو بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان باخرز راه اندازی و در مدار قرار گرفت.

سرپرست حفاظت محیط زیست تایباد از افتتاح مرکز بی خطرسازی زباله در شهرستان باخرز خبر داد.

قیصری ادامه داد:پس از چند سال ، تاسیسات و سیستم بی خطر ساز دستگاه اتوکلاو بیمارستان خاتم الانبیاء شهرستان باخرز راه اندازی و در مدار قرار گرفت.

وی افزود: این پروژه که پس از پیگیری های متعدد و تعامل بسیار محیط زیست شهرستان با مجموعه درمان شهرستان باخرز با اعتباری بالغ بر دومیلیارد و 600 میلیون ریال توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان باخرز اجرا و راه اندازی شد.

گفتنی است بر این اساس، تمامی پسماندهای عفونی این شهرستان که قبلا بدون رعایت ضوابط زیست محیطی و بهداشتی دفع می شدند در این مکان بی خطرسازی خواهند شد.

بيشتر