منو
آخرین خبر هاآخرین خبر ها
1398/2/23 دوشنبه تعیین تکلیف اعتبارات 12 درصدی صدور پروانه بهره برداری معادن/ کنترل و تثبیت کانون های بحرانی گرد و غبار طی مدت 15 سال

وحید قربانی درسومین کارگروه اجرایی آمادگی مقابله با گرد و غبار استان که صبح امروز در دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی برگزار شد اظهار داشت: لازم است سازمان جهاد کشاورزی استان ،سیاست های کلی خود را در حوزه کشاورزی دیم جهت حفظ منابع خاک  در جلسه آتی کمیته فنی ارائه دهد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری درادامه به پیگیری جذب اعتبارات 12 درصدی حقوق دولتی که در زمان صدور پروانه بهره برداری معادن به وسیله سازمان صنعت، معدن و تجارت  به منظور احیاء سیمای طبیعی منطقه تخریب شده درنتیجه برداشت معدن اخذ و به خزانه داری کشور واریز می شود اشاره کرد و افزود: این موضوع از سوی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان به عنوان دو دستگاه دولتی مشخص شده در قانون مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کارگروه اجرایی آمادگی مقابله با گرد و غبار استان درادامه به پیگیری احیا کانون های گرد و غبار داخلی با اولویت شهرستان سرخس توسط اداره کل منابع طبیعی استان تاکید کرد و افزود: تدوین طرح مطالعاتی کانون های فرامرزی گرد و غبار توسط دانشگاه فردوسی مشهد و اداره کل منابع طبیعی استان و ارائه آن به نمایندگی وزارت امور خارجه در شرق و شمال شرق کشور و نیز پبگیری وزارت امور خارجه جهت تقویت روابط دیپلماسی با کشورهای همسایه با هدف کنترل کانون های فرامرزی گرد و غبار دراین کارگروه به تصویب رسیده و لازم است پیگیری های لازم دراین خصوص صورت پذیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان نیز در ادامه ضمن اشاره به روند اجرایی مصوبات 5 جلسه کمیته فنی مقابله با گرد و غبار استان ، گفت: دراجرای مصوبات این کارگروه، سال گذشته سند اجرایی کنترل کانون های 15 گانه فرسایش بادی از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تهیه و پس از دریافت نظرات دستگاه های ذیربط به عنوان برنامه جامع عملیاتی استان به استانداری ارائه شد .

تورج همتی درتوضیح این خبر گفت:دراین سند ، برنامه ریزی و توزیع سطح عملیات به گونه ای پیش بینی شده که کانون های یاد شده طی مدت 15 سال کنترل و تثبیت خواهند شد.

وی ادامه داد:به منظور اجرایی بودن سند، عملیات درسه فاز کوتاه ، میان و بلند مدت تا افق 1410 پیش بینی شد و سه اولویت مکانی دربرنامه ریزی درنظر گرفته شد.

 دبیر کارگروه اجرایی آمادگی مقابله با گرد و غبار استان شهرستان های سرخس، تایباد، تربت جام،سبزوار، نیشابور و مشهد را اولویت نخست فاز اجرایی این سند عنوان کرد و افزود:نکته مهم در تحقق سند اجرایی، نگاه مشارکتی و اهتمام عمومی بوده است.

همتی اجرای عملیات احیایی درکانون های بحرانی فرسایش بادی به روش مردم محور، حضور مردم در بخش های مدیریتی و اجرای عملیات احیایی و کنترلی درکانون های بحرانی، تغییر و تقویت معیشت های سازگار با محیط زیست برای بهره برداران بومی و جوامع محلی و ارتقاء سطح کار آمدی منابع انسانی، زیستی،اقتصادی و اجتماعی را از نتایج حاصل از این اقدام مشارکتی عنوان کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی درادامه به برنامه پنج ساله مقابله با پدیده گرد و غباراشاره کرد و گفت: دربخش نخست این برنامه، احیاء چهار منطقه تحت مدیریت محیط زیست استان شامل رئیسی،درونه،افتخاری و سیرخون دردستور کار است.

وی بخش دوم این برنامه را شامل احیاء تالاب ها و رودخانه دانست و گفت: مدیریت زیست بومی رودخانه حفاظت شده کشف رود دراین راستا وارد فاز عملیاتی شده است.

همتی آموزش همگانی،توانمندسازی جوامع محلی در راستای مقابله با گرد و غبار با رویکرد مدیریت زیست بومی را سومین بخش این برنامه پنج ساله عنوان کرد و گفت :از سال گذشته این بخش نیز وارد فاز اجرایی شده است.

نسخه قابل چاپ
بيشتر